Nabídka služeb

Nabídka služeb

nedestruktivní zkoušení materiálu

Provádíme :


a) pomocí ultrazvukových přístrojů - měření tloušťky stěn = nádrží
= trubek
= ocelových konstrukcí
= plechů
= bloků a pod.
- ultrazvukovou kontrolu tupých i koutových svarů
- ultrazvukovou kontrolu plošných návarů a vývalků
- zkoušení základního materiálu výkovku (sochorů,tyèí,hřídelí,kotouèů,bloků apod.)
- kontrolu základního materiálu plechů
- kontrolu přilnutí ložiskových výstelek
- zkoušení plošných pájených spojů
- zkoušení základního materiálu bezešvých trubek
- zjišťování hloubky povrchových trhlin

 

b) pomocí magnetických metod, využívajících mobilních zdrojů magnetizace - zjišťování povrchových a podpovrchových vad feromagnetických materiálů = svarů
= plechů
= dosedacích ploch těles apod.

c) pomocí penetracních (kapilárních) metod barevných až do teploty povrchu + 200 C - zjišťování s povrchem komunikujících vad materiálu : = svarů - trubek
- nádob
- plechů
- ocelových profilů
= kontrola dosedacích ploch těles, vývrtů kotlových těles a tlakovýcheinných eásti strojů a soueástí keramických izolátorů
- zjišťování vad komunikujících soueasně s oběma povrchy = kontrola svarů průsakovou metodou
= kontrola těsnosti průsakem

 

d) prozařováním materiálu (trubek, svarů, odlitků, plechu….) -pomocí izotopů
-pomocí RTG přístroje
-pomocí lineárního urychlovače

 

Dále provádíme vizuální kontroly svarů a kontrolní prohlídky ocelových konstrukcí s možností využití výše uvedených metod nedestruktivního zkoušení a použití přístrojů a zařízení pro kontrolu nátěrových systémů